Waarom Project Zeitgeist?

Wat is er mis met ontwerpers? Waarom worden we toch afgescheept met zoveel slechte diensten en ellendige producten?

Soms lijkt het of consumenten (wij, ik, wij) voornamelijk worden gezien als users die in de val van het consumentisme moeten worden gelokt. Wat is er gebeurd met het moreel kompas van de ontwerpers die dit soort processen schaamteloos verzinnen en optimaliseren?

En hoe krijgen we het allemaal weer de goede kant op? Welke opvattingen over ontwerp stemmen vrolijk en optimistisch? Welke ontwerpers laten ons de mooie toekomst zien?

Astrid Poot en Karlijn Moll zoeken het -met hulp van ontwerpers uit allerlei hoeken- uit in essays van zo ongeveer 250 woorden over de tijdgeest. En vinden oplossingen.

En dat varken? Dat is een wild zwijn, symbool van onverschrokken moed, nieuwsgierigheid, maar ook geluk. Toepasselijk vonden wij.